LEXOM.PL

Radca prawny, porady prawne

+48 602 711 638
(od 10:00 do 20:00)
START   |   KONTAKT   |    DOJAZD       


PORADY PRAWNE I PISMA PROCESOWE JUŻ OD 35 ZŁ !!!


Prowadzimy doradztwo prawne oraz sporządzamy pisma procesowe
i urzędowe (między innymi: pozwy, odwołania, skargi, zażalenia,
sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, umowy, wnioski-podania itp.) w następujących sprawach:

§ rozwodowe
§ alimentacyjne
§ prawo pracy
§ o podział majątku
§ zobowiązania
§ własność i inne prawa rzeczowe
§ ubezpieczenia społeczne ZUS, i inne
§ spadkowe
§ lokalowe
§ karne
§ wykroczeneń
§ administracyjne
§ podatkowe (Urząd Skarbowy)

Mediacje

Prowadzimy oraz uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach.

Po co tracić czas na długie i kosztowne
postępowania sądowe?Adwokat - osoba po wyższych studiach prawniczych wpisana na listę adwokatów w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 146 poz. 1188 z późn. zm). Adwokat posiada siedzibę zawodową w danej miejscowości np. adwokat Sosnowiec.

Radca prawny - osoba po wyższych studiach prawniczych wpisana na listę radców prawnych w trybie przepisów dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm,). Radca prawny wykonuje zawód m.in. w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, gdzie należy oznaczyć siedzibę wykonywanej działalności np. radca prawny Sosnowiec.